Услови и Правила на Користење

Добредојдовте на нашата веб-страница. Ако продолжите да ја разгледувате и користите оваа веб-страница, вие се согласувате да ги почитувате и да бидете обврзани со следниве услови и правила на користење, кои заедно со нашата политика за приватност ја регулираат врската на “prikazniodbulevarot.com” со вас во однос на оваа веб-страница . Ако не се согласувате со кој било дел од овие услови, ве молиме, не користете ја нашата веб-страница.
Термините “приказни од булеварот” или “нас” или “ние” се однесуваат на сопственикот / ите на веб-страницата. Користењето на оваа веб-страница подлежи на следниве услови за користење:
Содржината на страниците на оваа веб-страница е само за ваши општи информации и само за употреба. Таа е предмет на промена без најава.
Ниту ние, ниту трети страни не обезбедивме никаква гаранција или гаранција за точноста, навременоста, перформансите, комплетноста или соодветноста на информациите и материјалите што се наоѓаат или се нудат на оваа веб-страница за некоја посебна намена. Вие потврдувате дека ваквите информации и материјали можат да содржат неточни информации или грешки и ние експлицитно ја исклучуваме одговорноста за какви било неточности или грешки во најголема мера дозволена со закон.
Вашата употреба на какви било информации или материјали на оваа веб-страница е целосно на ваш сопствен ризик, за што нема да одговараме. Ваша одговорност е да осигурате дека сите производи, услуги или информации достапни преку оваа веб-страница ги исполнуваат вашите специфични барања.
Оваа веб-страница содржи материјал кој е во сопственост на или лиценциран за нас. Овој материјал вклучува, но не е ограничен само на, дизајнот, изгледот, изгледот, изгледот и графиката. Репродукцијата е забранета, освен во согласност со известувањето за авторските права, што претставува дел од овие услови.
Сите трговски марки репродуцирани на оваа веб-страница, кои не се во сопственост на, или лиценцирани на операторот, се признаваат на веб-страницата. Неовластената употреба на оваа веб-страница може да предизвика побарување штета и / или да претставува кривично дело.
Од време на време, оваа веб-страница може да вклучува и врски до други веб-страници. Овие врски се дадени за вашата погодност да обезбедите дополнителни информации. Тие не означуваат дека ја поддржуваме веб-страницата (-ите). Ние немаме одговорност за содржината на поврзаната веб-страница (и).
prikazniodbulevarot.com го задржува правото да направи измени на веб-страницата или материјалите поврзани со веб-страницата без најава.